Hospital Kuks

Ve své době jeden z nejslavnějších lázeňských areálů u nás. Proslavil se mnoha uměleckými díly a hrobkou rodiny Sporck. V zahradě před hospitalem můžete obdivovat galerii soch Ctností a Neřestí z dílny mistra Matyáše Bernarda Brauna. Během prohlídky shlédnete také barokní lékárnu z roku 1743, kostel a krásnou zahradu. Nové prohlídkové trasy se věnují řádu Milosrdných bratří, osobnosti hraběte von Sporcka a dalším osobnostem.

Návštěvní doba

duben a říjen (soboty, neděle a svátky)od 9.00 do 17.00 hodin
květen, červen, září: (denně kromě pondělí)od 9.00 do 17.00 hodin
červenec, srpen: (denně)od 9.00 do 17.00 hodin

Těšnovská přehrada u Dvora Králové

Jedním z nejkrásnějších vodohospodářských děl je přehrada Les Království (Těšnovská přehrada) u Dvora Králové nad Labem. Přehradní hráze, věže či dům hrázného zasazené do malebného údolí vytváří dojem pohádkové krajiny. S unikátní stavbou se započalo po velkých povodních v roce 1883. Zároveň s ní se postavila další přehrada na Horním Labi. Prohlédnout si můžete také malou vodní elektrárnu, která je významným zdrojem energie i dnes. Přehrada je od roku 1964 chráněnou technickou památkou.

Anežka Bílková