Pevnostní město Josefov

Pevnostní město Josefov je unikátní městskou památkovou rezervací. Založeno bylo císařem Josefem II. Turisticky atraktivní jsou zpřístupněné podzemní chodby, které jsou součástí obranného systému pevnosti. Délka prohlídkové trasy osvětlené pouze svícemi činí 1km. Za prohlídku stojí také lapidárium barokních soch M. B. Brauna. V Josefově najdete i další muzea věnující se vojenské a historické problematice.

Galerie antického umění v Hostinném

V bývalém františkánském kostele najdete přehlídku odlitků antických soch. Galerie je doslova unikátem ve své oblasti a provede Vás všemi etapami antické doby. Najdete zde také cenné odlitky děl, jejichž originály byly zničeny nebo ztraceny. Galerie je otevřena pro individuální i skupinové návštěvy od května do října, každý den kromě pondělků.

Pevnost Stachelberg

Mohutná pevnost se nachází u obce Babí nedaleko Trutnova. Tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění proti Němcům a byla postavena v letech 1937-1938. Zůstala nedokončená, přesto ji tvoří 3,5 km dlouhé propojené chodby a sály. V pěchotním srubu, který byl jediný dokončený, je dnes umístěno historické Muzeum československého opevnění.

Anežka Bílková