Zajímáte se o SEO v Karlových Varech? Pak by vám mohl být následující článek nápomocný…Struktura webových stránek je jedním z řady SEO faktorů, které mohou mít vliv na jejich umístění ve vyhledávačích. Pokud je váš web jen jakýmsi nesouvislým gulášem stránek, nepoděkují vám ani vyhledávače, ani samotní zákazníci. Pojďme se podívat, v čem je struktura stránek tak důležitá.

 

Proč strukturu stránek při SEO nezanedbat? Myslete v první řadě na vaše návštěvníky 

Struktura stránek je zásadní jak z hlediska jejich nalezitelnosti, tak z hlediska uživatelské zkušenosti (UX). Jestliže se lidé na vašich stránkách špatně orientují, pravděpodobně je záhy opustí, čímž se zvýší jejich bounce rate – a to není dobrý signál ani pro vyhledávače. Stránky proto musí vypadat tak, aby návštěvník okamžitě věděl, kde se nalézá, co mu chcete sdělit či prodat a jaký další krok má učinit. 

To je práce pro grafika i SEO copywritera. Nezapomínejte ani na mobilní SEO a fakt, že vaše stránka bude na různých obrazovkách vypadat jinak.

 

Struktura je také důležitá pro vaše umístění ve vyhledávačích 

Jsou tři hlavní důvody, proč se dobře strukturované stránky ve výsledcích vyhledávačů umisťují lépe.

 

  1. Vyhledávače lépe pochopí, o co se na vašich stránkách jedná. Na základě struktury budou moci identifikovat, co je na vašem webu klíčové a co ne, a co se návštěvníkům snažíte prodat či sdělit. Dobře strukturované stránky se také robotům vyhledávačů snáze indexují a tím pádem zvyšují své šance na dobré umístění.
  2. Přehlednost zabraňuje tomu, abyste konkurovali sami sobě. Pokud si například vedete blog, kde ve vícero postech detailně rozvádíte jedno téma, vyhledávač si nemusí udělat jasno v tom, jakému aspektu daného tématu přikládáte větší váhu a čemu dát v SERPu přednost. Kvalitním vnitřním odkazováním a hierarchizací můžete této situaci zabránit.
  3. Pomáhá reagovat na změny webu. Ať již vedete e-shop či píšete blog, stává se, že produkty či informace, které poskytujete, zastarávají. Včasnou úpravou struktury stránek můžete zajistit, aby Google tyto stránky nadále nezobrazoval a zaměřil se na novější obsah.

 

Homepage jako hlava celého webu  

Jaká je ideální struktura stránek?

V podstatě si ji můžete představit jako jakousi pyramidu. Na jejím vrcholu je domovská stránka, pod ní hlavní kategorie (ideálně 2-7), které mohou být u větších webů eventuálně dále děleny na subkategorie. Na dně pyramidy pak budou jednotlivé stránky či posty.

Z hlavní stránky byste měli odkazovat na ty nejdůležitější z ostatních stránek vašeho webu. Tím jednak usnadňujete navigaci zákazníkům a ukazujete vyhledávačům, že tyto stránky považujete za důležité.

Z hlavní stránky nemusíte odkazovat na jednotlivé subkategorie či stránky – zbytečně byste tak vytvářeli zmatek. Stačí mít hlavní menu s hlavními kategoriemi a dalšími důležitými stránkami (kontakty, poradenství, blog atd.). Některé stránky používají i dvojí menu – jedno pro kategorie, další pro důležité individuální stránky).

O důležitosti homepage čtete například zde.

 

Kategorie a subkategorie 

Pokud nabízíte vícero produktů, neobejdete se bez kategorií a subkategorií, k nimž sáhnete, pokud se vám kategorie stanou příliš velkými a nepřehlednými. Nejlépe to poznáte na příkladu. Obchod s oblečením bude mít mezi hlavními kateoriemi zcela jistě kategorie jako Boty, Kalhoty, Kabáty a podobně.

Kategorie boty se pak může dále dělit na subkategorie: boty pánské, boty dámské, boty dětské atd. Na konci tohoto řetězu se pak již budou nacházet jednotlivé produkty.

 

Breadcrumbs 

Tyto „drobečky“ jsou dalším nástrojem zpřehlednění vašeho webu. Jedná se o odkazy, které obvykle najdete na vrchu stránky či postu a pomáhají návštěvníkovi určit, v jaké části webu se právě nachází. Zůstaneme-li u zmíněných bot, dejme tomu, že si právě prohlížíte konkrétní kožené pánské boty. Breadcrumbs na vrchu stránky pak mohou vypadat takto:

Boty > Pánské boty > Kožené boty > Konkrétní kožená bota

 

Kontextové odkazování 

Vedle výše zmíněného odkazování, které by se dalo nazvat klasifikačním, je zde ještě odkazování tzv. kontextové.

Kontextové odkazy se libovolně vyskytují v textu vašich stránek (ve formě tzv. anchor textu) a odkazují k libovolným dalším důležitým stránkám a kategoriím. Jednak tím uživatele vedou k dalšímu obsahu, který by jej mohl zajímat, jednak ukazují vyhledávačům, které další stránky jsou pro vás důležité.

Jen tak pro zajímavost se mrkněte, jaké z českých obcí vyšly ze soutěže o kvalitu a přehlednost webu nejlépe!

 

Prostor nám bohužel neumožňuje vměstnat sem ještě další SEO tipy – uvítáme ale i vaše příspěvky, pokud máte v tomto ohledu vlastní zkušenosti. Pište do komentářů!

Anežka Bílková