Královédvorské Safari bylo otevřeno v roce 1989 a představuje jedinečné nahlédnutí do světa Afriky na ploše 27 ha. Na této rozloze Vás čekají tři oddělené letní výběhy zvířat. Naprosto nerušeně a v poklidu si tu žijí a popásají se, jakoby ani netušili, že jsou v zoologické zahradě

Při projížďce Safari speciálním Safaribusem můžete spatřit až 130 kopytníků, jako jsou zebry, antilopy, skot watusi, stáda vodušek, antilopy či pakoně. Domov tu našlo také asi 60 ptáků, kteří jsou sem vždy na jaře přestěhováni ze svých zimovišť. Shromažďují se kolem rybníků a nedají se rušit od svého každodenního života. Zahlédnete zde pelikány, kormorány, husy nebo volavky. Na jaře zde dávají na obdiv svá mladá ptáčata.

Během projížďky na trase dlouhé přibližně 4 km si vyslechnete zajímavou přednášku řidiče, který Vás upozorní na nejzajímavější scenérie a přiblíží Vám život zvířat na Safari. Projížďka trvá přibližně čtvrthodinu. Safari je otevřeno vždy o letní sezóně, v závislosti na počasí.

Safari ovšem lze navštívit také večer. Při návštěvě večerního Safari se můžete nejen svést Safaribusem, ale ten Vás zaveze i na místa jinak návštěvníkům nepřístupná. Navštívíte tak například chovné centrum gepardů. Projedete se kolem letních výběhů zeber, buvolů, žiraf a nosorožců. Noční show je otevřena od 19,30 do 21,30 hodin, většinou během prázdnin.

Anežka Bílková