Pokud dorazíte do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, jistě stojí zato prohlédnout si také město. Již jeho název napovídá, že Dvůr Králové patřil mezi věnná královská města, která daroval král Václav IV. své ženě Žofii Bavorské. I díky tomu se Dvůr Králové těšil péči a prosperitě, která se odrazila i na jeho architektonické tváři.

Mezi nejvýznamnější městské památky patří Městské opevnění. Vznikalo již koncem 13. století jako ochrana města. Do dnešní doby se dochovaly pouze jeho fragmenty, část Horní brány, Šindelářská věž a několika vojenských domů.

Renesanční radnice na náměstí vznikla po požáru původní dřevěné radnice a i ona prošla řadou obměn. Na její zdi můžete číst latinský nápis, který v překladu zní: „Tento dům nenávidí špatnost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí šlechetné“. Na náměstí najdete i řadu dalších krásných renesančních staveb.

Mezi církevní památky patří Děkanský kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven v gotickém slohu. Na Dolním předměstí pak stojí kostel Povýšení sv. Kříže.

Známou stavbou je také Kohoutův (Bergerův) dvůr v němž v současné době sídlí městské muzeum se stálou expozicí, která je věnována historii města.

Město je bohaté rovněž na sochařské památky díky svým geologickým podmínkám. Nejvýznamnější sochařskou památkou je Mariánský sloup na hlavním náměstí. Dále pak Svatojanské sousoší, socha sv. Matěje nebo socha Záboje.

Dvůr Králové nad Labem je známý i díky tradičním akcím, které se zde pořádají. Jedná se o Dny R. A. Dvorského – hudební svátky pojmenované podle zdejšího rodáka. Známý a hojně navštěvovaný je také Královédvorský okruh – rychlostní okruh s dlouho tradicí. Každoročně se tu koná Juniorfilm – soutěž amatérského filmu pro děti. Město slaví i tradiční svátky jako Majáles, Svatováclavské posvícení a další.

Anežka Bílková