Když jsme s kamarádem a nyní i mým obchodním partnerem začali hovořit o založení firmy, neuvažovali jsme jen o společnosti s ručením omezeným, ale pochopitelně jsme brali v potaz i jiné typy obchodních korporací. Mimo jiné také variantu založení a.s. Přemýšleli jsme zkrátka, který typ právnické osoby bude ten pravý pro náš typ podnikání. 

Akciová společnost je v České republice momentálně nejprestižnějším typem právnické osoby. Pro obchodní partnery, při veřejných zakázkách nebo při výběrových řízeních působí nejdůvěryhodněji. Sám jsem si v dávných dobách představoval akciovku jako velkou, stabilní a bohatou společnost. Založit ji přitom může i jen jediná osoba.  

V roce 2015 tvořily eseróčka 90 % všech právnických osob, akciových společností bylo necelých 6 %. Vlastně to není nijak překvapivé rozdělení, vždyť s.r.o. je možné založit s vkladem jen 1 Kč, zatímco na založení a.s. je potřeba 2 000 000 Kč. Navíc je založení akciové společnosti složitější. Pro fungování a.s. je také zapotřebí více lidí. Takže odpověď na nadpis článku zní: ano

Postup založení a.s. k nastudování zde: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-korporace-zalozeni-a-vznik-ppbi-50403.html#!&chapter=4

Evropské akciové společnosti a české prvenství

Přestože u nás počet nově zakládaných akciových společností (a.s., SE) celkově klesá, v rámci EU držíme výrazné prvenství v počtu založení evropských akciových společností = Societas Europaea (SE). Ty se v evropské legislativě objevily roku 2001 v rámci snahy EU co nejvíce sjednotit úpravu akciových společností v jednotlivých členských státech EU. Jedná se tedy o nadnárodní typ společnosti. Udělali jsme si ze zvědavosti malý průzkum, jak se tato forma právnické osoby uchytila v ČR. Zjistili jsme následující:

  • V roce 2009 tvořily SE (evropské společnosti) 7% ze všech akciových společností. 
  • V roce 2012 bylo u nás založeno 790 evropských akciových společností, což tvořilo 61% všech SE založených v EU. V druhém Německu jich bylo pro srovnání založeno 210, na Slovensku 49, v Itálii 1. 
  • V roce 2014 bylo v České republice 1400 takových firem. 

Rád bych znal důvody, proč právě u nás je o evropské společnosti takový zájem ve srovnání s jinými státy. Necháme se snadno nadchnout po letech komunismu, který podnikání nepřál? Jsme EUoptimisté? Nebo mají Češi v úmyslu stěhovat se do daňových rájů? Je potřeba vzít v potaz, že základní kapitál u SE činí 120 000 EUR (více než 3 000 000Kč při kurzu 26 Kč za EUR). 

Ready made SE

Domnívám se, že významná část u nás založených SE byla zakoupena jako ready made společnost. Proč si to myslím? Pochybuji, že by v ČR bylo tolik lidí schopno splatit najednou tak velký základní kapitál. A navíc mně na tuto myšlenku přivedl jeden dotaz v podnikatelském fóru. Uživatel se ptal asi tímto stylem: “Vlastním evropskou společnost. Jak mohu získat DIČ?“ Z toho dotazu bylo jasné, že tento podnikatel nemá základní znalosti. A přitom vlastní typ společnosti dost náročný na řízení. V případě SE má navíc např. povinnost odvádět daně v každé zemi EU, se kterou spolupracuje. Skoro bych si vsadil na to, že se tento firemní majitel řítí do pořádného průšvihu. 

Tím ale nechci v žádném případě říct, že každý kdo si koupí ready made firmu je podnikatelský laik. U takto složitého, navíc nadnárodního, typu právnické osoby může být předzaložená společnost dobrým řešením, a to i vzhledem k požadované výši základního kapitálu. Jen by neměly být nakupovány jako pečivo na krámě bez dostatečných vědomostí.

Založení evropské akciové společnosti může být řešením pro ty, kteří si stěžují na české daňové zatížení. Umožňuje totiž přesídlit do jakéhokoliv státu EU. 

Informace o evropské společnosti: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_spole%C4%8Dnost

Závěrem

Jak již asi víte, my s kamarádem jsme splynuli s davem a stali se majiteli klasické s.r.o. Usoudili jsme, že založení a.s. nebo SE je pro náš podnikatelský záměr zbytečně složité a nákladné. Ale jak praví lidová moudrost, nikdy neříkej nikdy.

Anežka Bílková