Dříve bylo finančně náročné složit základní kapitál při zakládání s.r.o., ale na druhou stranu to bylo jednodušší v tom, že nemusel člověk tolik přemýšlet, kolik je optimální základní kapitál. Dříve (konkrétně do roku 2014) tvořil minimální kapitál 200.000 Kč a minimální vklad každého společníka musel být nejméně 20.000 Kč. V současné právní úpravě však dostačuje jako základní kapitál společnosti pouhá 1 Kč. Jistě může to znít lákavě a dostupně, ale přináší to nově řadu problémů.

Přes tisíc firem má v našem státě základní kapitál pouze 1Kč – detaily o statistice zde.

Důvěryhodnost

Nemusíte zvolit jako základní kapitál přímo tu povinnou jednu korunu, ale nízký základní kapitál poškozuje na trhu důvěryhodnost firmy. Když se vcítíte do zákazníka, tak také dáte přednost společnosti, která lépe odhadla nutný základní kapitál než firmy, která složila jen něco málo a zbytek nechala náhodě. Většina lidí přeci ví, že společníci firmy ručí za závazky firmy jen do výše svého vkladu. Firma pak nevypadá solventní, ačkoli v reálu může být solventnější než firmy s milionovým základním kapitálem. Samozřejmě i v této oblasti platí, že méně je někdy více. Tudíž nadhodnocený základní kapitál může firmu také poškodit. 

Na jednu stranu je zřejmé, že se jedná o obchodní mýtus, protože základní kapitál nemá firma stále schovaný na svém účtu, ale používá jej pro potřeby firmy a v reálu, tak může být účet úplně prázdný.

Podíly

Na problematiku nízkého základního kapitálu je třeba myslet i v otázkách ohledně dělení podílu firmy, pokud bude společníků více.

Jak tedy správně sestavit základní kapitál?

Běžně se doporučuje základní kapitál v minimální výši 50.000 Kč, protože je potřeba si uvědomit, že to bude chvíli trvat než firma začne něco vydělávat. V tomto ohledu se pak může samozřejmě stát, že i 50.000 je málo a bude vhodnější nastavit si základní kapitál na 100.000 Kč. Obecně je doporučováno si spočítat náklady na první tři měsíce provozu firmy, včetně zřizovacích nákladů na vybavení a platy případných zaměstnanců, a tuto částku si nastavit jako základní kapitál. Můžeme sice prostředky na počáteční financování firmy získat i jinak například formou půjčky od spoluzakládajícího společníka, ale není zase až tak vhodné, aby jste se hned po začátku činnosti začali zabývat otázkami, jak získat pro firmu další finanční prostředky. 

Ono samo zřízení obchodní společnosti stojí dost finančních prostředků. Jen notářský zápis o zřízení společnosti stojí asi 4.000 Kč bez DPH. Dále pak také ověření podpisů může vyjít na pár stovek, rovněž nesmíme zapomínat na poplatky za ohlášení živnosti. V současné době však odpadají poplatky za zřízení podnikatelského účtu na jméno správce, protože při vysoké bankovní konkurenci jsou tyto účty už často nabízeny zdarma i u solventních bank. Jestliže se navíc pro toto vyřizování rozhodnete využít služeb advokáta, musíte připočítat i jeho odměnu. Můžete však využít společností ready-made společnosti s ručením omezeným, přesněji koupit si ji.

Co je ready-made společnost?

Redy-made společnost je společnost, která je již zapsána v obchodním rejstříku, ale nikdy nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. Má 100 % splacený základní kapitál a je tak připravena k okamžitému zahájení podnikání. Při koupi této společnosti můžete samozřejmě změnit její název a hned jakmile popadne propisku a podepíše kupní smlouvu je zákazník oprávněn za ní jednat a vstupuje na trh.

Ačkoli se jedná o opravdu rychlý způsob, který se postupně rozšiřuje, obecně je stále doporučováno zakládat si společnost sám, například máte opravdu jistotu, že společnost nemá nikde žádné závazky.

Možná postupem času tento druh obchodování získá větší oporu nejen u zákazníků, ale také u odborníků v dané oblasti.

Co když nemám požadováný základní kapitál?

V případě, že jako společník nemáte požadovanou výši vkladu stačí vám pouhých 30 %. V tomto ohledu je, ale nutné si uvědomit, že zbylých 70 % ručení je váš osobní majetek. Pokud tedy vklad složíte celý ručíte jen vaším vkladem a osobní majetek se bát nemusíte.

Jestliže si nejste jisti můžete v současné době vyhledat radu u řady firem, které nabízejí pomoc se zřízením obchodní společnosti.

Anežka Bílková