Přeprava zboží a zejména potravin byla vždy důležitou činností lidských civilizací. Napříč tisíciletími lidé nacházeli různá řešení tohoto životně důležitého procesu – od primitivních nádob a keramických džbánů až po mnohem složitější systémy. S nástupem průmyslové výroby se pak obaly začaly více diferencovat a specializovat.  Požadavek, který však po celou dobu zůstává neměnný, jsou bezpečnost a zachování kvality potravin bez ohledu na jejich typ. Přečtěte si o čtyřech důležitých faktorech, které je ovlivňují, a roli plastových přepravek a kontejnerů v ní. 

Vzdálenost od zdroje

Bezpečná přeprava potravin může vyžadovat několik kroků, zahrnovat různé druhy dopravy a pokrývat velmi dlouhé vzdálenosti. Například vlaky často cestují napříč zeměmi a potraviny mohou být v přepravním kontejneru nebo nákladním prostoru týdny, dokonce i měsíce. Minimalizace vzdálenosti, kterou potraviny urazí, může značně přispět k zajištění jejich bezpečné přepravy, ale ne vždy je to možné. Z tohoto důvodu je volba vhodného přepravního a skladovacího důvodu naprosto klíčová.

Kontrola teploty

Některé potraviny a jejich složky lze sice přepravovat při okolní teplotě, pro většinu to ale neplatí. Častěji je pro zajištění jejich bezpečí a kvality nutné zmražení nebo alespoň zchlazení. To proto, aby se zabránilo růstu a šíření mikroorganismů, jako jsou stafylokoky, E. coli a salmonely. Přepravní systémy by proto kontrolu teploty měly umožňovat. 

Křížová kontaminace

Problémy se zmíněnými mikroorganismy mohou zhoršit i jiné faktory než teplota. Představte si syrové maso uložené vedle čerstvých produktů ve vaší kuchyni nebo v supermarketu a nebezpečí, které to může představovat. A pak si představte, že tytéž potraviny cestují vedle sebe po celé zemi. Ke křížové kontaminaci však může dojít nejen při přepravě  samotných potravin. Byly zaznamenány případy, kdy byla bezpečnost potravin byla při transportu ohrožena chemickými látkami, které byly přepravovány těsně před nimi, a to dokonce i údajně „užitečnými“ chemickými látkami, jako jsou fungicidy.

Školení zaměstnanců

Znalosti a informovanost zaměstnanců, kteří s potravinami nakládají, jsou nesmírně důležitým faktorem. Ten totiž hraje významnou roli v každém z předešlých bodů. Osoby nakládající s potravinami by měly znát a být schopny dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti potravin.

Role plastových přepravek a kontejnerů v zajištění bezpečnosti potravin

Hygiena – ta musí být vždy na prvním místě. Právě proto jsou přepravky vyrobené ze snadno omyvatelného a vůči plísním a bakteriím odolného plastu, tolik vhodné. Výčet jejich pozitivních vlastností tím však  nekončí. 

  • Odolnost vůči změnám teplot. 
  • Odolnost vůči opotřebení časem a různým atmosférickým podmínkám.
  • Odolnost vůči organické kontaminaci – nepropouštějí plísně a bakterie.
  • Stohovatelnost, která při skladování a přepravě šetří místo, čas a tím i peníze.
  • Přítomnost přívodu vzduchu a odvodňovacích kanálů na strategických místech.
  • Variabilita přídavných prvků jak pro bezpečnost potravin, tak pro jednoduchou manipulaci – otočná kolečka, víka a vnitřní přepážky.
  • Plast jakožto materiál nezadržuje pachy a má hladký povrch, který uložené produkty nepoškodí.

Vzdálenost od zdroje, teplota, křížová kontaminace a profesionální personál – zohlednění uvedených hlavních rizik může  bezpečnost potravin výrazně zlepšit. K zachování jejich kvality a zdravotní nezávadnosti velkou měrou přispívají plastové přepravní a skladovací systémy. Ať už jde o speciální přepravky na maso, mléčné výrobky, ovoce a zeleniny či pečivo, vždy by měly respektovat specifické potřeby konkrétních potravin a být jim uzpůsobeny. Jejich velmi důležitým benefited je také to, že zjednodušují manipulaci při přepravě a šetří místo při skladování.

Pohybujete se v potravinářském průmyslu? Zajišťuje školení svých zaměstnanců v oblasti bezpečnosti potravin?

Anežka Bílková