V povědomí osob pohybujících se v podnikatelském prostoru se již poměrně stabilně zabydlel pojem CRM systém. Software, který výrazně usnadňuje evidenci vztahů s klientelou a tím dává prostor ke zlepšení a zrychlení a zmnožení obchodních transakcí, si dnes firmy pořizují stále častěji. Tento produkt je přitom otevřený a průběžně doplňovaný. Přímo v něm se odráží skutečnost, že svět IT technologií chrlí novinky doslova ze dne na den. Stále aktualizovaná varianta CRM systémů má před sebou do češtiny obtížně přeložitelný přívlastek “open source”.  

Změna je život a z chyb si bereme poučení

Co je open source CRM? Když je aplikace „open source“, znamená to, že její „zdrojový kód“ (tj. kód, který umožňuje spuštění programu) je veřejně dostupný. Tento zdrojový kód mohou uživatelé distribuovat, upravovat a redistribuovat podle svých potřeb. Myšlenka je taková, že pokud všichni vývojáři mohou nakouknout pod pokličku a vyladit způsob, jakým program funguje, bude aplikace časem užitečnější a bez chyb. 

Vývojáři se setkávají na k tomu určených platformách, aby opravili chyby, přidali nové funkce nebo změnili ty stávající. Společnosti si mohou najmout vývojáře, aby upravili open source CRM nástroj podle jejich návrhů a získali tak  platformu, která splňuje jejich hyperspecifické potřeby. Správa vztahů se zákazníky s otevřeným zdrojovým kódem nabízí všechny užitečné funkce proprietárního CRM, jako jsou zákaznická podpora, automatizace trhu a správa kontaktů. Nicméně mezi těmito dvěma typy – otevřeným a proprietárním – je třeba vzít v úvahu značné rozdíly.

Když dva dělají totéž…  

Proprietární software je uzavřený systém, takzvaně zabalený a dokončený produkt, určený k okamžitému použití. Zakoupíte si předplatné a poté jej nastavit pro své potřeby. Nevyžaduje se žádné sestavení  – to znamená, že můžete přeskočit najímání vlastních vývojářů. Jedná se o „kompletní“ kategorii CRM – obecně navrženou pro celkový obraz; po vybalení z krabice hned dokáž epokrýt základní potřeby plošně, komukoliv, kdo si ho pořídil.

Na druhou stranu zdrojový kód open source platformy je k dispozici zákazníkovi pro použití a další vývoj či úpravy. Očekává se, že budete chtít vzít stávající produkt tu a tam vyladit, abyste jej zkalibrovali podle vašich konkrétních potřeb a pracovních postupů. Ve většině případů je otevřený zdrojový kód již dobře vyvinutý a řešení případného přizpůsobení jsou zefektivněna tak, aby se kýžený výsledek dostavil rychle a snadno. 

Dobrý vývojář je základ

Mnoho malých a středních podniků přechází na open source, který více vyhovuje jejich specifickým potřebám. Obecně lze říci, že open source dávají přednost kreativní jedinci, kteří při přispívání do systému mohou prostřednictvím vývojářů realizovat vlastní originální nápady. Důležité při výběru je se ujistit, že vybraný open source má silnou a aktivní komunitu vývojářů

Právě ta se musí postarat o aktualizace, opravy chyb a podobně. Dalším velmi pragmatickým důvodem pro používání nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem je jejich cena – jsou výrazně levnější a je méně pravděpodobné, že budou mít časově omezené závazky k softwarovým licencím. Pokud byste se zaregistrovali na rok s proprietárním CRM, ale za sedm měsíců jste se rozhodli, že to nebylo správné, představovalo by to, že poměrně vysoké náklady přijdou vniveč. To se u většiny open source nástrojů stát nemůže. Konkrétní výběr však závisí v prvé řadě na tom, jaký druh CRM aplikací firma potřebuje a kolik času je ochotna investovat do uvedení svého systému do provozu..

 Máte zkušenost s open source aplikacemi? V jakém odvětví? Kolik zaměstnanců se vám stará o síť a počítačovou techniku a na co využíváte externí firmy?  

Anežka Bílková